Товари - В

151 - 175 з 466 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
12 U викидні крісла до літаків 120223
  E ejector seats for aircraft  
  F sièges éjectables pour avions  
16 U викрійки для шиття одягу 160213
  E patterns for making clothes  
  F patrons pour la confection de vêtements  
16 U викрійки для шиття плаття 160212
  E patterns for dressmaking  
  F patrons pour la confection de vêtements / patrons pour la couture  
08 U викрутки 080195
  E screwdrivers  
  F tournevis  
08 U вила 080220
  E forks  
  F fourches  
09 U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
  E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
  F prises de courant  
25 U вилоги [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
09 U вимикачі електричні 090164
  E switches, electric  
  F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
09 U вимикачі закриті електричні 090131
  E switchboxes [electricity]  
  F boîtes à clapets [électricité]  
09 U вимірювальні давачі 090242
  E gauges  
  F jauges  
09 U вимірювальні інструменти 090347
  E measuring instruments  
  F instruments de mesure  
09 U вимірювальні прилади 090202
  E measuring apparatus  
  F mesureurs  
09 U вимірювальні прилади електричні 090214
  E measuring devices, electric  
  F appareils électriques de mesure  
09 U вимірювальні пристрої 090201
  E measures  
  F mesures  
33 U вина 330013
  E wine  
  F vins  
01 U винна кислота 010515
  E tartaric acid  
  F acide tartrique  
30 U винний камінь на кулінарні потреби 300215
  E cream of tartar for culinary purposes  
  F crème de tartre à usage culinaire  
05 U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
  E tartar for pharmaceutical purposes  
  F tartre à usage pharmaceutique  
01 U винний камінь, крім фармацевтичного 010514
  E tartar other than for pharmaceutical purposes  
  F tartre non à usage pharmaceutique  
01 U винний спирт 010547
  E vinic alcohol  
  F alcool vinique  
31 U виноград свіжий 310115
  E grapes, fresh  
  F raisins frais  
32 U виноградне сусло 320026
  E grape must, unfermented  
  F moût de raisin  
31 U виноградні лози 310104
  E vine plants  
  F pieds de vigne  
21 U винопробники [крапельнички, сифони] 210178
  E pipettes [wine-tasters] / wine tasters [siphons]  
  F pipettes [tâte-vin] / tâte-vin [pipettes]  
11 U випалювальні печі 110048
  E kilns  
  F cuiseurs  
151 - 175 з 466 записів