Товари - Д

316 - 328 з 328 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U дубильна кислота 010511
  E tannic acid  
  F acide tannique  
01 U дубильна кора 010507
  E tan  
  F tan  
01 U дубильні речовини 010509
  E tanning substances  
  F matières tannantes  
25 U дублянки 250103
  E pelisses  
  F pelisses  
11 U дугові лампи 110023
  E arc lamps  
  F lampes à arc  
03 U духмяна вода 030091
  E scented water  
  F eaux de senteur  
03 U духмяна деревина 030030
  E scented wood  
  F bois odorants  
09 U духовки [сушильні шафи] лабораторні 090568
  E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
  F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
11 U душі 110121
  E showers  
  F douches*  
11 U душові кабіни 110298
  E shower cubicles [enclosures (Am.)]  
  F cabines de douche  
24 U душові фіранки текстильні чи пластикові 240119
  E shower curtains of textile or plastic  
  F rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques  
25 U душові шапочки 250158
  E shower caps  
  F bonnets de douche  
20 U дюбелі неметалеві 200217
  E dowels, not of metal / pegs [pins], not of metal / pins [pegs], not of metal  
  F chevilles non métalliques  
316 - 328 з 328 записів