Товари - Ж

Кл. Назва товару Базовий номер
29 U желе харчові 290048
  E jellies for food  
  F gelées comestibles  
28 U жердини для стрибків 280210
  E poles for pole vaulting  
  F perches pour le saut à la perche  
06 U жердини металеві 060024
  E poles of metal  
  F perches métalliques  
20 U жердини неметалеві 200242
  E poles, not of metal  
  F perches non métalliques  
06 U жерсть [бляха] біла 060374
  E tinplate  
  F fer-blanc  
11 U живильники до опалювальних котлів 110273
  E feeding apparatus for heating boilers  
  F alimentateurs de chaudières de chauffage  
07 U живильники до парових котлів машин 070430
  E feeding apparatus for engine boilers  
  F alimentateurs de chaudières de machines  
31 U живі тварини 310006
  E live animals  
  F animaux vivants  
06 U жиклери металеві 060021
  E jets of metal  
  F ajutages métalliques  
25 U жилети [камізельки] 250082
  E vests / waistcoats  
  F gilets  
28 U жилки [з кишок тварин] для рибалення 280107
  E gut for fishing  
  F racines pour la pêche  
29 U жир кістковий харчовий 290092
  E bone oil, edible  
  F huile d'os comestible  
29 U жир свинячий 290103
  E lard  
  F saindoux  
04 U жири для взуття 040026
  E grease for boots / grease for shoes  
  F graisses pour chaussures / graisses pour souliers  
04 U жири для вичиненої шкіри 040034
  E grease for leather  
  F graisses pour le cuir