Товари - З

106 - 120 з 266 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
26 U застібки-змійки 260053
  E zip fasteners / slide fasteners [zippers] / zippers  
  F fermetures à glissière  
26 U застібки-кнопки 260022
  E snap fasteners  
  F boutons-pression  
26 U застібки-липучки 260116
  E hook and pile fastening tapes  
  F bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]  
08 U заступи [ручне знаряддя] 080111
  E spades [hand tools]  
  F bêches  
06 U засуви плоскі 060247
  E bolts, flat  
  F targettes  
06 U засувки замкові 060204
  E lock bolts  
  F pênes de serrures  
06 U засувки металеві для дверей 060220
  E door bolts of metal  
  F verrous de porte métalliques  
20 U засувки неметалеві для дверей 200280
  E door bolts, not of metal  
  F verrous de porte non métalliques  
16 U затискачі для банкнот 160353
  E money clips  
  F pinces à billets  
06 U затискачі для коліс [башмаки для блокування] 060426
  E wheel clamps [boots]  
  F sabots de Denver  
14 U затискачі для краваток 140033
  E tie clips  
  F fixe-cravates  
16 U затискачі для паперу 160116
  E paper clasps  
  F crochets de bureau  
16 U затискачі для ручок 160011
  E pen clips  
  F agrafes de porte-plume  
08 U затискачі для теслярських або бондарських робіт 080147
  E clamps for carpenters or coopers  
  F serre-joints  
26 U затискачі до штанів для велосипедистів 260119
  E trouser clips for cyclists  
  F pinces de cyclistes  
106 - 120 з 266 записів