Товари - М

166 - 180 з 479 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U машини для миття пляшок 070065
  E bottle washing machines  
  F rince-bouteilles  
07 U машини для набирання шрифтів [друкування] 070076
  E type-setting machines [printing]  
  F composeuses [imprimerie]  
07 U машини для наповнювання пляшок 070064
  E bottle filling machines  
  F remplisseuses  
07 U машини для натягування струн ракеток 070511
  E racket stringing machines  
  F machines pour corder les raquettes  
07 U машини для обробляння вичиненої шкіри 070136
  E leather-working machines  
  F machines à travailler le cuir  
07 U машини для обробляння пластмас 070544
  E machines for processing plastics  
  F machines pour la transformation de matières plastiques  
07 U машини для обробляння руд 070265
  E ore treating machines  
  F appareils pour le traitement des minerais  
07 U машини для обробляння скла 070382
  E glass-working machines  
  F machines à travailler le verre  
07 U машини для обробляння тютюну 070255
  E tobacco processing machines  
  F machines à travailler le tabac  
07 U машини для очищання плодів та овочів 070454
  E peeling machines  
  F éplucheuses [machines]  
07 U машини для паперового виробництва 070291
  E papermaking machines  
  F machines pour la fabrication du papier  
07 U машини для переробляння молока 070222
  E dairy machines  
  F machines pour la laiterie  
07 U машини для переробляння нафти 070498
  E oil refining machines  
  F machines de raffinage du pétrole  
07 U машини для пивоваріння 070066
  E brewing machines  
  F machines de brasserie  
07 U машини для підрублювання 070283
  E hemming machines  
  F machines à ourler  
166 - 180 з 479 записів