Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
31 U макуха олійна 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
16 U малюнки 160014
  E pictures  
  F images  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
01 U манганат 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
20 U манекени* 200064
  E tailors' dummies / dressmakers' dummies / mannequins  
  F mannequins  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки для сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні [машини] 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E pressure gauges / manometers  
  F manomètres  
25 U мантильї 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
06 U марганець 060174
  E manganese  
  F manganèse  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E puppets / marionettes  
  F marionnettes  
02 U маркувальна фарба для тварин 020067
  E marking ink for animals  
  F encres pour marquer les animaux  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements  
24 U марля полотняна на сир 240053
  E cheese cloth  
  F toiles à fromage