Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
01 U мастики для шин 010193
  E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
  F mastics pour pneumatiques  
01 U мастики для щеплювання дерев 010341
  E grafting mastic for trees  
  F mastic à greffer les arbres  
01 U мастики олійні [замазки] 010655
  E oil cement [putty]  
  F mastic à l'huile  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes  
02 U мастила проти іржавіння 020079
  E anti-rust greases  
  F graisses antirouille  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [частини машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [частини машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
06 U мастильні ніпелі 060151
  E grease nipples  
  F raccords de graissage  
07 U мастильні пристрої [частини машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
28 U масштабні моделі транспортних засобів 280091
  E scale model vehicles  
  F modèles réduits de véhicules  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
21 U матеріали для виготовляння щіток 210054
  E material for brush-making  
  F matériaux pour la brosserie  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання металеві будівельні 060211
  E linings of metal for building  
  F revêtements de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання неметалеві будівельні 190150
  E linings, not of metal, for building  
  F revêtements de doublage non métalliques pour la construction  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання стін металеві будівельні 060201
  E wall linings of metal for building  
  F revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні 190138
  E wall linings, not of metal, for building  
  F revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction