Товари - О

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U оптичні конденсори 090592
  E optical condensers  
  F condensateurs optiques  
09 U оптичні лінзи 090324
  E optical lenses  
  F lentilles optiques  
09 U оптичні носії інформації 090616
  E optical data media  
  F supports de données optiques  
09 U оптичні прилади та інструменти 090370
  E optical apparatus and instruments  
  F appareils et instruments optiques  
09 U оптичні приціли для артилерії 090735
  E telescopic sights for artillery  
  F lunettes de visée pour pièces d’artillerie  
09 U оптичні приціли для вогнепальної зброї 090509
  E sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms  
  F lunettes de visée pour armes à feu  
20 U опудала птахів 200156
  E stuffed birds  
  F oiseaux empaillés  
20 U опудала тварин 200006
  E stuffed animals  
  F animaux empaillés  
25 U орарі 250098
  E maniples  
  F manipules [liturgie]  
15 U органи 150057
  E organs  
  F orgues  
01 U органічний дігестат [добриво] 010686
  E organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]  
  F digestat organique [engrais]  
10 U ортодонтичне приладдя 100214
  E orthodontic appliances  
  F appareils d'orthodontie  
10 U ортодонтичні гумові стрічки, кільця 100243
  E orthodontic rubber bands  
  F élastiques orthodontiques  
10 U ортопедичні вироби 100038
  E orthopedic articles / orthopaedic articles  
  F articles orthopédiques  
10 U ортопедичні наколінники 100193
  E knee bandages, orthopedic / knee bandages, orthopaedic  
  F genouillères orthopédiques