Товари - С

181 - 195 з 737 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
32 U сиропи для напоїв 320011
  E syrups for beverages  
  F sirops pour boissons  
05 U сиропи на фармацевтичні потреби 050067
  E syrups for pharmaceutical purposes  
  F sirops à usage pharmaceutique  
07 U сита [машини або частини машин] 070187
  E sieves [machines or parts of machines]  
  F tamis [machines ou parties de machines]  
21 U сита [побутове начиння] 210097
  E sieves [household utensils]  
  F tamis [ustensiles de ménage]  
07 U сита для попелу [машини] 070082
  E cinder sifters [machines]  
  F tamiseurs de cendres [machines]  
24 U ситотканини 240009
  E bolting cloth  
  F étamine de blutoir  
24 U ситцева тканина вибивна 240061
  E printed calico cloth  
  F indienne  
21 U сифони для газованої води 210118
  E siphon bottles for carbonated water  
  F siphons à eaux gazeuses  
29 U сичуг 290042
  E rennet  
  F présure  
07 U сівалки [машини] 070348
  E sowers [machines]  
  F semoirs [machines]  
19 U сідала пташині 190140
  E perches  
  F perchoirs  
18 U сідельні сумки* 180134
  E saddlebags*  
  F sacoches de selle*  
18 U сідла кінські 180081
  E riding saddles  
  F selles pour chevaux  
02 U сієна 020029
  E sienna earth  
  F terre de Sienne  
08 U сікачі [ножі] 080138
  E choppers [knives]  
  F hachoirs [couteaux]  
181 - 195 з 737 записів