Товари - С

121 - 135 з 737 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
24 U серветки тканинні для знімання макіяжу 240101
  E cloths for removing make-up  
  F serviettes pour le démaquillage  
03 U серветки, просочені косметичними лосьйонами 030197
  E tissues impregnated with cosmetic lotions  
  F serviettes imprégnées de lotions cosmétiques  
03 U серветки, просочені препаратами для знімання макіяжу 030233
  E tissues impregnated with make-up removing preparations  
  F lingettes imprégnées de préparations démaquillantes  
05 U серветки, просочені фармацевтичними розчинами 050374
  E tissues impregnated with pharmaceutical lotions  
  F serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques  
21 U сервізи [посуд] 210207
  E services [dishes]  
  F services [vaisselle]  
21 U сервірувальні черпаки 210383
  E serving ladles  
  F louches de service  
14 U сережки 140118
  E earrings  
  F boucles d'oreilles  
05 U серотерапевтичні ліки 050270
  E serotherapeutic medicines  
  F médicaments sérothérapiques  
08 U серпи 080189
  E sickles  
  F faucilles  
10 U сечоприймачі [посудини] 100110
  E urinals [vessels]  
  F urinaux  
34 U сигарети 340020
  E cigarettes  
  F cigarettes  
34 U сигарети електронні 340039
  E electronic cigarettes  
  F cigarettes électroniques  
34 U сигарети, що містять замінники тютюну, не на медичні потреби 340019
  E cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes  
  F cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical  
34 U сигаретний папір 340024
  E cigarette paper  
  F papier à cigarettes  
07 U сигаретні машини промислові 070103
  E cigarette machines for industrial purposes  
  F machines à cigarettes à usage industriel  
121 - 135 з 737 записів