Товари - Х

136 - 141 з 141 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
21 U художні вироби з порцеляни, кераміки, глини або скла 210234
  E works of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass  
  F objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre  
06 U художні вироби із звичайних металів 060278
  E works of art of common metal  
  F objets d'art en métaux communs  
25 U хустки нашийні 250069
  E scarfs / scarves  
  F foulards  
25 U хутро [одяг] 250049
  E furs [clothing]  
  F fourrures [vêtements]  
18 U хутро [шкурки] 180067
  E fur / fur-skins  
  F fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux]  
25 U хутряні накидки 250074
  E fur stoles  
  F étoles [fourrures]  
136 - 141 з 141 записів