Послуги - А

16 - 21 з 21 записів
Кл. Назва послуги Базовий номер
35 U аналізування собівартості 350007
  E cost price analysis  
  F analyse du prix de revient  
36 U аналізування фінансове 360046
  E financial analysis  
  F analyse financière  
42 U архітектурне консультування 420036
  E architectural consultation  
  F conseils en architecture  
37 U асфальтування 370005
  E asphalting  
  F asphaltage  
35 U аудит комерційної діяльності 350017
  E business auditing  
  F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
35 U аукціонний продаж 350030
  E auctioneering  
  F vente aux enchères  
16 - 21 з 21 записів