Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

301 - 340 з 340 записів
Назва товару Базовий номер
U устатковання для знесолювання морської води 110116
E desalination plants  
F installations de dessalement de l'eau de mer  
U устатковання для кондиціонування повітря 110014
E air-conditioning installations  
F installations de climatisation  
U устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій 110193
E installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material  
F installations pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires  
U устатковання для охолоджування води 110125
E cooling installations for water  
F installations pour le refroidissement de l'eau  
U устатковання для охолоджування молока 110177
E milk cooling installations  
F installations pour le refroidissement du lait  
U устатковання для охолоджування рідин 110188
E cooling installations for liquids  
F refroidisseurs de liquides [installations]  
U устатковання для охолоджування тютюну 110227
E cooling installations for tobacco  
F installations pour le refroidissement du tabac  
U устатковання для повітряних транспортних засобів освітлювальне 110007
E lighting installations for air vehicles  
F installations d'éclairage pour véhicules aériens  
U устатковання для розподіляння води 110096
E water distribution installations  
F installations de distribution d'eau  
U устатковання для саун 110297
E sauna bath installations  
F installations de sauna  
U устатковання для фільтрування повітря 110015
E air filtering installations  
F installations de filtrage d'air  
U устатковання і машини для охолоджування 110209
E cooling installations and machines  
F installations et machines à rafraîchir  
U факели 110148
E flaming torches  
F flambeaux  
U факельні труби для використання у нафтовій промисловості 110059
E flare stacks for use in the oil industry  
F torchères pour l'industrie pétrolière  
U фари для автомобілів 110031
E headlights for automobiles  
F phares pour automobiles  
U фари для транспортних засобів 110200
E vehicle headlights  
F phares de véhicules  
U фасонна футерівка для печей 110151
E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
F garnitures façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux  
U фени 110095
E hair dryers / hair driers  
F sèche-cheveux  
U фільтри для кондиціонування повітря 110011
E filters for air conditioning  
F filtres à air pour la climatisation  
U фільтри для питної води 110147
E filters for drinking water  
F filtres pour l'eau potable  
U фонтани 110126
E fountains  
F fontaines  
U фонтани декоративні 110175
E ornamental fountains  
F jets d'eau ornementaux  
U фритюрниці електричні 110266
E deep fryers, electric  
F friteuses électriques  
U футерівка з вогнетривкої глини для печей 110070
E oven fittings made of fireclay  
F garnitures de fours en chamotte  
U хлібопекарські машини 110329
E bread baking machines  
F machines pour cuire du pain  
U хлібопічки 110332
E bread-making machines  
F machines à pain  
U холодильники, апарати для охолоджування та морозильні камери для зберігання товарів медичного призначення 110359
E refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes  
F réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical  
U холодильні апарати і машини 110155
E refrigerating apparatus and machines  
F appareils et machines frigorifiques  
U холодильні вмістини 110157
E refrigerating containers  
F récipients frigorifiques  
U холодильні камери 110156
E refrigerating chambers / walk-in refrigerators  
F chambres frigorifiques  
U холодильні прилавки-вітрини 110330
E refrigerating display cabinets  
F vitrines frigorifiques  
U холодильні пристрої і устатковання 110213
E refrigerating appliances and installations  
F appareils et installations de réfrigération  
U холодильні шафи 110026
E refrigerating cabinets  
F armoires frigorifiques  
U хроматографи на промислові потреби 110292
E chromatography apparatus for industrial purposes  
F appareils de chromatographie à usage industriel  
U цоколі ламп 110042
E lamp mantles / lamp casings  
F manchons de lampes  
U чайники електричні 110303
E kettles, electric  
F bouilloires électriques  
U шафи для вина електричні 110343
E wine cellars, electric  
F caves à vin électriques  
U шахтарські лампи 110192
E miners' lamps  
F lampes de mineurs  
U шкарпетки електронагрівні 110345
E socks, electrically heated  
F chaussettes chauffées électriquement  
U ядерні реактори 110253
E nuclear reactors  
F réacteurs nucléaires  
301 - 340 з 340 записів