Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

106 - 120 з 333 записів
Назва товару Базовий номер
U квитки [білети] 160038
E tickets  
F billets [tickets] / tickets [billets]  
U клавіші друкарських машинок 160257
E typewriter keys  
F touches de machines à écrire  
U клеї [природні] на канцелярські або побутові потреби 160265
E adhesives [glues] for stationery or household purposes  
F adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage  
U клеї [рослинні] на канцелярські або побутові потреби 160311
E gums [adhesives] for stationery or household purposes  
F gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage  
U клеї на канцелярські або побутові потреби / клейстер на канцелярські або побутові потреби 160290
E glue for stationery or household purposes / pastes for stationery or household purposes  
F colles pour la papeterie ou le ménage  
U клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби 160274
E self-adhesive tapes for stationery or household purposes  
F rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage  
U клейковина [клей природний] на канцелярські або побутові потреби 160264
E gluten [glue] for stationery or household purposes  
F gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage  
U клейстер крохмальний на канцелярські або побутові потреби 160271
E starch paste [adhesive] for stationery or household purposes  
F colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage  
U книги 160095
E books  
F livres  
U книготримачі 160018
E bookends  
F serre-livres  
U кнопки канцелярські / кнопки креслярські 160048
E drawing pins / thumbtacks  
F broquettes [punaises] / punaises [pointes]  
U комікси [друковані видання] 160331
E comic books  
F journaux de bandes dessinées  
U конверти канцелярські 160127
E envelopes [stationery]  
F enveloppes [papeterie]  
U конусні паперові пакети 160102
E conical paper bags  
F cornets de papier  
U копіювальний папір 160066
E carbon paper  
F papier carbone  
106 - 120 з 333 записів