Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

181 - 195 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
E tea extracts for the food industry  
F extraits de the pour l'industrie alimentaire  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des emaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F emulsifiants / emulsificateurs  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes a usage industriel  
U ензимові препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F preparations enzymatiques a usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F resines epoxy a l'etat brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери [ефіри складні]* 010279
E esters*  
F esters*  
U естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose a usage industriel  
U етан 010280
E ethane  
F ethane  
U етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F ethers de cellulose a usage industriel  
U етери [прості ефіри]* 010281
E ethers*  
F ethers*  
U етиловий етер [простий ефір] 010282
E ethyl ether  
F ether ethylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool ethylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
181 - 195 з 671 записів