Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для олій 010353
E oil-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les huiles  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F deshydratants a usage industriel  
U знежирювальні препарати на промислові потреби 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes  
F produits de degraissage utilises au cours d'operations de fabrication  
U знеклеювальні препарати 010234
E degumming preparations / gum solvents  
F produits de decreusage  
U зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу], крім побутових 010635
E scale removing preparations, other than for household purposes  
F detartrants, autres qu'a usage domestique  
U зчутливлений [зсенсибілізований] папір 010418
E sensitized paper  
F papier sensible  
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes a usage industriel  
U індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier reactif autre qu'a usage medical ou veterinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F echangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U їдкі речовини [каустики] на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques a usage industriel  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures a usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode a usage chimique