Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U світлочутливі плівки неекспоновані 010581
E sensitized films, unexposed  
F films sensibilises mais non exposes / pellicules sensibilisees mais non exposees  
U світлочутливі фотографічні платівки 010269
E sensitized photographic plates  
F plaques photographiques sensibilisees  
U себацинова кислота 010474
E sebacic acid  
F acide sebacique  
U селен 010479
E selenium  
F selenium  
U селітри 010469
E salpetre / saltpeter  
F salpetre  
U селітровий папір 010416
E nitrate paper  
F papier nitre  
U силікат алюмінію 010049
E aluminium silicate  
F silicate d'aluminium  
U силікати 010481
E silicates  
F silicates  
U синтетичні матеріали для абсорбування олій та олив 010620
E synthetic materials for absorbing oil  
F matieres synthetiques pour l'absorption d'huile  
U синтетичні смоли необроблені 010455
E synthetic resins, unprocessed  
F resines synthetiques a l'etat brut  
U сірка 010493
E sulfur  
F soufre  
U сірковмістиві кислоти 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U сірчана кислота 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U сірчаний етер [простий ефір] 010285
E sulfuric ether  
F ether sulfurique  
U сірчиста кислота 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux