Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U хімікати для плодівництва [садівництва та городництва], крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів 010347
E horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides  
F produits chimiques pour l'horticulture a l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides  
U хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів 010031
E agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides  
F produits chimiques pour l'agriculture a l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides  
U хімікати для травлення металів 010633
E mordants for metals  
F mordants pour metaux  
U хімікати для чищення димарів 010174
E chimney cleaners, chemical  
F produits chimiques pour le nettoyage des cheminees  
U хімікати для яскравлення барв на промислові потреби 010570
E color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes / color-brightening chemicals for industrial purposes / colour-brightening chemicals for industrial purposes  
F produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage industriel  
U хімікати, що запобігають конденсуванню 010138
E condensation-preventing chemicals  
F produits pour eviter la buee  
U хімікати, що надають водонепроникності вичиненій шкірі 010364
E leather-waterproofing chemicals  
F produits chimiques pour l'impermeabilisation du cuir  
U хімікати, що надають водонепроникності текстилю 010362
E textile-waterproofing chemicals  
F produits chimiques pour l'impermeabilisation des matieres textiles  
U хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб 010195
E cement-waterproofing chemicals, except paints  
F produits chimiques pour l'impermeabilisation du ciment a l'exception des peintures  
U хімічні добавки до олій 010654
E chemical additives for oils  
F additifs chimiques pour huiles  
U хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду 010180
E fissionable chemical elements  
F elements chimiques fissiles  
U хімічні запобіжники утворюванню плям на тканинах 010286
E stain-preventing chemicals for use on fabrics  
F produits chimiques pour empecher la formation de taches sur les etoffes  
U хімічні консерванти для харчових продуктів 010044
E chemical substances for preserving foodstuffs  
F produits chimiques pour la conservation des aliments  
U хімічні посилювачі для гуми [каучуку] 010640
E chemical intensifiers for rubber  
F renforcateurs chimiques pour caoutchouc  
U хімічні посилювачі для паперу 010639
E chemical intensifiers for paper  
F renforcateurs chimiques pour papier