Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

91 - 105 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U вітерит 010550
E witherite  
F witherite  
U вогнетривкі речовини 010294
E fireproofing preparations  
F ignifuges / produits pour la protection contre le feu  
U водень 010359
E hydrogen  
F hydrogene  
U водорості морські [добрива] 010043
E seaweeds [fertilizers]  
F algues [fertilisants]  
U вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб 010617
E damp-proofing chemicals, except paints, for masonry  
F produits chimiques contre l’humidite de la maconnerie a l'exception des peintures / produits chimiques hydrofuges pour la maconnerie a l'exception des peintures  
U вольфрамова кислота 010541
E tungstic acid  
F acide tungstique  
U восковибілювачі [знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для воску] 010128
E wax-bleaching chemicals  
F produits chimiques pour blanchir les cires  
U воскові замазки [кити] для щеплювання дерев 010198
E grafting wax for trees  
F cire a greffer les arbres  
U вугільна кислота 010150
E carbonic acid  
F acide carbonique  
U вуглеводи 010357
E carbonic hydrates  
F hydrates de carbone  
U вуглець 010148
E carbon  
F carbone  
U вуглець до фільтрів [цідил] 010166
E carbon for filters  
F charbon pour filtres  
U вулканізувальні препарати 010549
E vulcanising preparations  
F produits de vulcanisation  
U в'язівники [в'язівні речовини] для бетону 010030
E agglutinants for concrete  
F agglutinants pour le beton  
U в'язівники [в'язівні речовини] ливарні 010306
E foundry binding substances  
F liaisons pour la fonderie / liants pour la fonderie  
91 - 105 з 671 записів