Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

106 - 120 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U гадоліній 010318
E gadolinium  
F gadolinium  
U гази-носії для аерозолів 010026
E propellant gases for aerosols  
F gaz propulseurs pour aerosols  
U газоочищальні речовини 010275
E gas purifying preparations / preparations for the purification of gas  
F produits pour l'epuration du gaz  
U газопоглиначі [хімічно активні речовини] 010332
E getters [chemically active substances]  
F getters [matieres reactives] / matieres reactives [getters]  
U галат бісмуту основний 010126
E basic gallate of bismuth  
F gallate basique de bismuth  
U галій 010321
E gallium  
F gallium  
U галова кислота для виготовляння чорнила 010320
E gallic acid for the manufacture of ink  
F acide gallique pour la fabrication de l'encre  
U галуни 010052
E alum  
F alun  
U гальмові рідини 010315
E brake fluid  
F liquides pour freins  
U гамбір 010325
E gambier  
F gambir  
U гарбникова [дубильна] кислота 010323
E gallotannic acid  
F acide gallotannique  
U гелі для електрофорезу, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010650
E electrophoresis gels, other than for medical or veterinary purposes  
F gels electrophoretiques autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U гелій 010344
E helium  
F helium  
U гени насіння для сільськогосподарського виробництва 010656
E genes of seeds for agricultural production  
F genes de semences pour la production agricole  
U гідразин 010358
E hydrazine  
F hydrazine  
106 - 120 з 671 записів