Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; нелікувальні мила; парфумерні вироби, ефірні олії, нелікувальна косметика, нелікувальні лосьйони для волосся; нелікувальні зубні порошки і пасти

Назва товару Базовий номер
U духмяна вода 030091
E scented water  
F eaux de senteur  
U духмяна деревина 030030
E scented wood  
F bois odorants  
U екстракти квітів [парфумерія] 030101
E extracts of flowers [perfumes]  
F extraits de fleurs [parfumerie]  
U екстракти трав на косметичні потреби 030239
E herbal extracts for cosmetic purposes  
F extraits de plantes à usage cosmétique  
U ефірні есенції 030099
E ethereal essences  
F essences éthériques  
U ефірні олії 030100
E ethereal oils / essential oils  
F huiles essentielles / huiles éthérées  
U ефірні олії кедрові 030037
E essential oils of cedarwood  
F huiles essentielles de cèdre  
U ефірні олії лимонні 030056
E essential oils of lemon  
F huiles essentielles de citrons  
U ефірні олії цитронові 030226
E essential oils of citron  
F huiles essentielles de cédrats  
U жавелева вода 030089
E Javelle water / potassium hypochloride  
F eau de Javel  
U жасминна олія 030115
E jasmine oil  
F huile de jasmin  
U жири на косметичні потреби 030111
E greases for cosmetic purposes  
F graisses à usage cosmétique  
U забарвлювальні речовини для туалетів 030060
E colorants for toilet purposes  
F colorants pour la toilette / teintures pour la toilette  
U захисні препарати для вичиненої шкіри [полірувальні] 030061
E leather preservatives [polishes] / preservatives for leather [polishes]  
F produits pour la conservation du cuir [cirages]  
U знебарвлювальні препарати 030087
E colour-removing preparations / color-removing preparations  
F produits pour enlever les teintures  
U знежирювачі, крім призначених для використання у виробничих процесах 030077
E degreasers, other than for use in manufacturing processes  
F produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U зубні порошки і пасти* 030079
E dentifrices*  
F dentifrices*  
U іонон [парфумерія] 030121
E ionone [perfumery]  
F ionone [parfumerie]  
U камені для гоління [в'яжучі засоби] 030005
E shaving stones [astringents]  
F pierres à barbe [astringents]  
U карбід кремнію [абразив] 030036
E silicon carbide [abrasive]  
F carbure de silicium [abrasif]  
U карбіди металів [абразиви] 030035
E carbides of metal [abrasives]  
F carbures métalliques [abrasifs]  
U клеючі препарати для кріплення штучних вій 030178
E adhesives for affixing false eyelashes  
F adhésifs pour fixer les cils postiches  
U клеючі препарати для кріплення штучного волосся 030001
E adhesives for affixing false hair  
F adhésifs pour fixer les postiches  
U клеючі препарати на косметичні потреби 030199
E adhesives for cosmetic purposes  
F adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique  
U колагенові препарати на косметичні потреби 030234
E collagen preparations for cosmetic purposes  
F préparations de collagène à usage cosmétique