Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U стоматологічні абразиви 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стоматологічні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U стоматологічні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U стоматологічні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires  
U стоматологічні цементи 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сублімоване м'ясо, призначене на медичні потреби 050463
E freeze-dried meat adapted for medical purposes / lyophilized meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes  
F viande lyophilisée à usage médical  
U сублімовані продукти харчування, призначені на медичні потреби 050460
E freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / lyophilised food adapted for medical purposes  
F nourriture lyophilisée à usage médical  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U супозиторії 050280
E suppositories  
F suppositoires  
U терапевтичні препарати для ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U тонізуючі засоби [ліки] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]