Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

401 - 419 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні препарати проти мілдью 050202
E chemical preparations to treat mildew  
F produits chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні реактиви на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на лікарські [медичні] потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical  
U хінолін на лікарські [медичні] потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales  
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хірургічні пересадні органи або тканини [живі] 050397
E surgical implants [living tissues]  
F implants chirurgicaux [tissus vivants]  
U хірургічні тканини 050078
E surgical cloth [tissues] / surgical tissues  
F tissus chirurgicaux  
U хліб для діабетиків на лікарські [медичні] потреби 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементувальні речовини для копит [ратиць] тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E candy, medicated  
F bonbons médicamenteux  
U цукор на лікарські [медичні] потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U чистильні препарати для контактних лінз 050365
E contact lens cleaning preparations  
F préparations pour le nettoyage des verres de contact  
U ялапа 050183
E jalap  
F jalap  
401 - 419 з 419 записів