Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U дієтичні добавки для тварин 050419
E dietary supplements for animals  
F compléments alimentaires pour animaux  
U дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка 050425
E royal jelly dietary supplements  
F compléments alimentaires de gelée royale  
U дієтичні добавки з глюкози 050430
E glucose dietary supplements  
F compléments alimentaires de glucose  
U дієтичні добавки з квіткового пилку 050428
E pollen dietary supplements  
F compléments alimentaires de pollen  
U дієтичні добавки з насіння льону 050421
E linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements  
F compléments alimentaires de graines de lin  
U дієтичні добавки з олії льону 050422
E linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements  
F compléments alimentaires d'huile de graines de lin  
U дієтичні добавки з прополісу 050427
E propolis dietary supplements  
F compléments alimentaires de propolis  
U дієтичні добавки із зародків пшениці 050423
E wheat germ dietary supplements  
F compléments alimentaires de germes de blé  
U дієтичні напої, призначені на медичні потреби 050307
E dietetic beverages adapted for medical purposes  
F boissons diététiques à usage médical  
U дієтичні речовини, призначені для медичного використання 050350
E dietetic substances adapted for medical use  
F substances diététiques à usage médical  
U дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
E plant extracts for pharmaceutical purposes  
F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
U екстракти трав на медичні потреби 050456
E herbal extracts for medical purposes  
F extraits de plantes à usage médical  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U ензими на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ензими на медичні потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ензимні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ензимні препарати на медичні потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U естери на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique