Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U сталеві пластини / сталеві плити / сталеві сляби 060052
E iron slabs  
F brames  
U сталеві смуги 060003
E hoop steel / steel strip  
F feuillards d'acier  
U сталеві труби 060011
E steel pipes / steel tubes  
F tubes d'acier / tuyaux d'acier  
U сталь злегована 060002
E steel alloys  
F alliages d'acier  
U сталь листова 060010
E steel sheets  
F tôles d'acier  
U сталь молібденова [феромолібден] 060136
E molybdenum iron  
F ferromolybdène  
U сталь, необроблена або частково оброблена 060001
E steel, unwrought or semi-wrought  
F acier brut ou mi-ouvré  
U станіоль [фольга олов'яна] 060375
E tinfoil  
F feuilles d'étain  
U статуї із звичайних металів 060244
E statues of common metal  
F statues en métaux communs  
U стелини металеві 060209
E ceilings of metal  
F plafonds métalliques  
U стійла металеві 060437
E stables of metal  
F étables métalliques  
U стільці-стрем'янки металеві 060448
E step stools of metal  
F marchepieds métalliques  
U стінна плитка металева 060445
E wall tiles of metal  
F carreaux métalliques pour murs  
U стінне личковання металеве [будівельне] 060201
E wall linings of metal [building]  
F revêtements de parois [construction] métalliques  
U стінні покриви металеві [будівельні] 060192
E wall claddings of metal [building]  
F revêtements de murs [construction] métalliques