Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U віконні блоки [коліщата, ролики, шківи] 060075
E sash pulleys / window pulleys  
F galets de fenêtres  
U віконні відчинники неелектричні 060443
E window openers, non-electric  
F dispositifs non électriques pour l’ouverture de fenêtres  
U віконні засувки металеві 060125
E window fasteners of metal  
F espagnolettes métalliques  
U віконні зачинники неелектричні 060444
E window closers, non-electric  
F dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres  
U віконні зупинники [стопори] металеві 060035
E sash fasteners of metal for windows / window stops of metal  
F arrêts de fenêtres métalliques  
U віконні коробки [рами] металеві 060315
E window frames of metal  
F cadres de fenêtres métalliques / châssis de fenêtres métalliques  
U вмістища металеві [для зберігання і перевозіння] 060094
E containers of metal [storage, transport]  
F conteneurs métalliques  
U вмістища металеві для пакування 060231
E packaging containers of metal  
F récipients d'emballage en métal  
U вмістища металеві на скраплене паливо 060338
E containers of metal for liquid fuel  
F récipients métalliques pour combustibles liquides  
U вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря 060112
E containers of metal for compressed gas or liquid air  
F récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide / récipients pour le gaz sous pression métalliques  
U вмістища на рідину або газ металеві / резервуари металеві 060232
E reservoirs of metal / tanks of metal  
F réservoirs en métal  
U вогнетривкі металеві будівельні матеріали 060435
E refractory construction materials of metal  
F matériaux de construction réfractaires métalliques  
U водогінні труби металеві 060091
E water-pipes of metal  
F conduites d'eau métalliques  
U вольєри металеві [конструкції] 060263
E aviaries of metal [structures]  
F volières [constructions] métalliques  
U вольфрам 060257
E tungsten  
F tungstène / wolfram