Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

226 - 247 з 247 записів
Назва товару Базовий номер
U труборізи [ручні інструменти] 080075
E tube cutters [hand tools]  
F coupe-tube [outils]  
U футляри на бритви 080107
E razor cases  
F gaines de rasoirs / etuis pour rasoirs  
U хобі-ножі [у формі скальпеля] 080264
E hobby knives [scalpels]  
F couteaux pour loisirs creatifs [scalpels]  
U цвяхотяги з ручним рушієм 080023
E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
F arrache-clous actionnes manuellement  
U черпаки [ручне знаряддя] 080081
E ladles [hand tools]  
F cuillers [outils]  
U черпаки для вина 080260
E ladles for wine  
F louches a vin  
U чесала [ручні інструменти] 080187
E hackles [hand tools]  
F serans [outils]  
U шабери [ручні інструменти] 080235
E scrapers [hand tools]  
F grattoirs [outils]  
U шаблі 080209
E sabres  
F sabres  
U шарошки [ручні інструменти] 080085
E milling cutters [hand tools]  
F fraises [outils]  
U швайки 080103
E marline spikes  
F epissoirs  
U шила 080008
E awls  
F alenes  
U шкуродерські інструменти і знаряддя 080019
E instruments and tools for skinning animals  
F instruments et outils pour depouiller des animaux  
U шпаклі [ручні інструменти] 080014
E spatulas [hand tools]  
F spatules [outils]  
U штампи [ручні інструменти] 080084
E stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]  
F estampes [outils] / etampes [outils]  
U щипці горіхолускальні 080215
E nutcrackers  
F casse-noix  
U щипці для задирок 080101
E cuticle nippers / cuticle tweezers  
F pinces a envies  
U щипці для нігтів 080074
E nail nippers  
F pinces a ongles  
U щипці для підкручування вій 080252
E eyelash curlers  
F pinces pour recourber les cils  
U щипці до цукру 080173
E sugar tongs  
F pinces a sucre  
U щипці кучерявильні [для завивання волосся] 080058
E curling tongs  
F fers a friser  
U яйцерізки неелектричні 080251
E egg slicers, non-electric  
F tranchoirs a ?ufs non electriques  
226 - 247 з 247 записів