Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U інструменти для загострювання кантів лиж, з ручним рушієм 080268
E ski edge sharpening tools, hand-operated  
F outils actionnes manuellement pour l'affutage de carres de skis  
U інструменти для проколювання вух 080241
E ear-piercing apparatus  
F appareils pour percer les oreilles  
U інструменти для таврування худоби 080031
E cattle marking tools / livestock marking tools  
F instruments a marquer les bestiaux  
U калівки 080120
E molding irons / moulding irons  
F fers a moulurer  
U каменедробильні молотки 080047
E stone hammers  
F casse-pierres  
U карбівки [ручні інструменти] 080105
E embossers [hand tools]  
F estampeurs [outils]  
U кастети 080015
E knuckle dusters / punch rings [knuckle dusters]  
F coups-de-poing  
U квиткові компостери 080212
E instruments for punching tickets  
F instruments pour poinconner les billets  
U керамічні ножі 080266
E ceramic knives  
F couteaux en ceramique  
U кернери [ручні інструменти] 080175
E centre punches [hand tools]  
F pointeaux [outils]  
U кинджали 080246
E daggers  
F poignards  
U кирки [кайла] [ручні інструменти] 080171
E picks [hand tools]  
F pics [outils]  
U киркомотики 080044
E pickaxes  
F pioches  
U киянки [ручні інструменти] 080155
E mallets [hand instruments]  
F battes [instruments a main]  
U кільцеві нарізувальні дошки [для виготовляння різьби [нарізі]] 080020
E annular screw plates  
F filieres annulaires  
U кільця до кіс 080114
E scythe rings  
F anneaux de faux  
U клепала [ручні інструменти] 080182
E riveters [hand tools]  
F rivetiers [outils]  
U клепальні молотки [ручні інструменти] 080038
E riveting hammers [hand tools]  
F bouterolles [outils]  
U клинки [зброя] 080150
E blades [weapons]  
F lames [armes]  
U кліщі 080206
E pliers  
F pinces / tenailles  
U кліщі для видаляння ізоляції [ручні інструменти] 080259
E wire strippers [hand tools]  
F pinces a denuder [outils a main]  
U коловороти свердлильні 080199
E breast drills  
F vilebrequins [outils]  
U коминкові міхи [ручне знаряддя] 080255
E fireplace bellows [hand tools]  
F soufflets pour cheminees [instruments a main]  
U конопатки 080045
E caulking irons  
F fers a calfater  
U копаниці [ручне знаряддя] 080204
E diggers [hand tools]  
F arracheuses [outils]  
U копили шевські 080056
E lasts [shoemakers' hand tools]  
F formes pour chaussures [outils de cordonniers] / formes pour souliers [outils de cordonniers]  
U коси 080113
E scythes  
F faux  
U коси з коротким кіссям 080183
E hainault scythes  
F sapes [petites faux]  
U косинці [ручні інструменти] 080017
E squares [hand tools]  
F equerres [outils]  
U кочерги 080181
E fire irons  
F ringards [tisonniers] / tisonniers  
U леза [ручні інструменти] 080149
E blades [hand tools]  
F lames [outils]  
U леза бритв 080148
E razor blades  
F lames de rasoirs  
U леза до рубанків 080119
E blades for planes  
F fers de guillaumes  
U леза ножиць 080061
E shear blades  
F lames de cisailles  
U лезогострильні інструменти 080093
E blade sharpening instruments  
F instruments pour le repassage des lames  
U лещата 080244
E vices / vises  
F etaux  
U лещата верстатні [ручне знаряддя] 080261
E bench vices [hand implements]  
F etaux pour etablis [appareils a main]  
U ливарні ковші [ручні інструменти] 080176
E foundry ladles [hand tools]  
F instruments a main pour transporter la fonte  
U лискувальне знаряддя 080118
E glazing irons / polishing irons [glazing tools]  
F fers a glacer  
U лискувальні інструменти електричні або неелектричні для нігтів 080214
E fingernail polishers, electric or non-electric / nail buffers, electric or non-electric  
F polissoirs d'ongles electriques ou non electriques  
U ложки* 080080
E spoons*  
F cuillers*  
U ломи 080250
E crow bars  
F barres a mine  
U лопати [совки] [ручне знаряддя] 080110
E shovels [hand tools]  
F pelles [outils]  
U лопатки [садові] 080086
E trowels [gardening]  
F deplantoirs  
U льодоруби 080128
E ice picks  
F piolets a glace  
U манікюрні набори 080231
E manicure sets  
F trousses de manucures  
U манікюрні набори електричні 080243
E manicure sets, electric  
F necessaires de manucure electriques  
U мастихіни [лопатки для художників] 080013
E palette knives  
F amassettes  
U мачете 080154
E machetes  
F machettes  
U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
F tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non electriques