Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U знаряддя ручне для завивання волосся 080126
E hand implements for hair curling  
F appareils a main a friser les cheveux  
U зубила [ручні інструменти] 080196
E priming irons [hand tools]  
F tranches [outils]  
U зубила канавкові [ручні інструменти] 080129
E gouges [hand tools]  
F gouges  
U інструменти для вибивання номерів 080167
E numbering punches  
F pinces a numeroter  
U інструменти для відкривання устриць 080143
E oyster openers  
F ouvre-huitres  
U інструменти для загострювання кантів лиж, з ручним рушієм 080268
E ski edge sharpening tools, hand-operated  
F outils actionnes manuellement pour l'affutage de carres de skis  
U інструменти для проколювання вух 080241
E ear-piercing apparatus  
F appareils pour percer les oreilles  
U інструменти для таврування худоби 080031
E cattle marking tools / livestock marking tools  
F instruments a marquer les bestiaux  
U калівки 080120
E molding irons / moulding irons  
F fers a moulurer  
U каменедробильні молотки 080047
E stone hammers  
F casse-pierres  
U карбівки [ручні інструменти] 080105
E embossers [hand tools]  
F estampeurs [outils]  
U кастети 080015
E knuckle dusters / punch rings [knuckle dusters]  
F coups-de-poing  
U квиткові компостери 080212
E instruments for punching tickets  
F instruments pour poinconner les billets  
U керамічні ножі 080266
E ceramic knives  
F couteaux en ceramique  
U кернери [ручні інструменти] 080175
E centre punches [hand tools]  
F pointeaux [outils]