Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U кинджали 080246
E daggers  
F poignards  
U кирки [кайла] [ручні інструменти] 080171
E picks [hand tools]  
F pics [outils]  
U киркомотики 080044
E pickaxes  
F pioches  
U киянки [ручні інструменти] 080155
E mallets [hand instruments]  
F battes [instruments a main]  
U кільцеві нарізувальні дошки [для виготовляння різьби [нарізі]] 080020
E annular screw plates  
F filieres annulaires  
U кільця до кіс 080114
E scythe rings  
F anneaux de faux  
U клепала [ручні інструменти] 080182
E riveters [hand tools]  
F rivetiers [outils]  
U клепальні молотки [ручні інструменти] 080038
E riveting hammers [hand tools]  
F bouterolles [outils]  
U клинки [зброя] 080150
E blades [weapons]  
F lames [armes]  
U кліщі 080206
E pliers  
F pinces / tenailles  
U кліщі для видаляння ізоляції [ручні інструменти] 080259
E wire strippers [hand tools]  
F pinces a denuder [outils a main]  
U коловороти свердлильні 080199
E breast drills  
F vilebrequins [outils]  
U коминкові міхи [ручне знаряддя] 080255
E fireplace bellows [hand tools]  
F soufflets pour cheminees [instruments a main]  
U конопатки 080045
E caulking irons  
F fers a calfater  
U копаниці [ручне знаряддя] 080204
E diggers [hand tools]  
F arracheuses [outils]