Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

201 - 247 з 247 записів
Назва товару Базовий номер
U свердлові патрони [ручні інструменти] 080218
E drill holders [hand tools]  
F porte-forets [outils]  
U секатори 080097
E pruning scissors / secateurs  
F secateurs  
U серпи 080189
E sickles  
F faucilles  
U сікачі [ножі] / шатківниці 080138
E choppers [knives]  
F hachoirs [couteaux]  
U сільськогосподарське ручне знаряддя 080200
E agricultural implements, hand-operated  
F instruments agricoles a main actionnes manuellement  
U скибкорізки сирні неелектричні 080248
E cheese slicers, non-electric  
F tranchoirs a fromage non electriques  
U скребкові ручні інструменти 080237
E scraping tools [hand tools]  
F racloirs / ratissoires / ripes  
U сокири 080069
E axes  
F cognees / haches  
U сокири для довбання отворів 080030
E holing axes / mortise axes  
F besaigues / bisaigues  
U сокирки 080137
E hatchets  
F hachettes  
U сокирки бондарські 080139
E hoop cutters [hand tools]  
F hachottes  
U столове срібло [ножі, виделки, ложки] 080203
E silver plate [knives, forks and spoons]  
F argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U столові набори [ножі, виделки, ложки] 080059
E table cutlery [knives, forks and spoons] / tableware [knives, forks and spoons]  
F couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U струги 080049
E drawing knives  
F planes  
U ступи для подрібнювання 080163
E mortars for pounding  
F mortiers pour le pilage  
U стусла [ручні інструменти] 080253
E mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]  
F boites a onglets  
U тавра 080122
E branding irons  
F fers a marquer au feu  
U тесла [інструменти] 080141
E adzes [tools]  
F herminettes [outils]  
U теслярські свердла 080104
E carpenters' augers  
F esserets  
U товкачі [ручні інструменти] / трамбівки [ручні інструменти] 080172
E pestles for pounding / rammers [hand tools]  
F pilons [outils]  
U токарні різці круглі [ручні інструменти] 080161
E braiders [hand tools]  
F molettes [outils]  
U точила сталеві 080037
E knife steels / sharpening steels  
F fusils a aiguiser  
U точильні камені 080003
E sharpening stones  
F pierres a affuter / pierres a aiguiser  
U трамбівки для ущільнювання ґрунту [ручне знаряддя] 080083
E earth rammers [hand tools]  
F dames [outils de paveurs] / demoiselles [outils de paveurs] / hies  
U тріскачки [ручні інструменти] 080065
E ratchets [hand tools]  
F cliquets [outils]  
U труборізи [ручні інструменти] 080075
E tube cutters [hand tools]  
F coupe-tube [outils]  
U футляри на бритви 080107
E razor cases  
F gaines de rasoirs / etuis pour rasoirs  
U хобі-ножі [у формі скальпеля] 080264
E hobby knives [scalpels]  
F couteaux pour loisirs creatifs [scalpels]  
U цвяхотяги з ручним рушієм 080023
E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
F arrache-clous actionnes manuellement  
U черпаки [ручне знаряддя] 080081
E ladles [hand tools]  
F cuillers [outils]  
U черпаки для вина 080260
E ladles for wine  
F louches a vin  
U чесала [ручні інструменти] 080187
E hackles [hand tools]  
F serans [outils]  
U шабери [ручні інструменти] 080235
E scrapers [hand tools]  
F grattoirs [outils]  
U шаблі 080209
E sabres  
F sabres  
U шарошки [ручні інструменти] 080085
E milling cutters [hand tools]  
F fraises [outils]  
U швайки 080103
E marline spikes  
F epissoirs  
U шила 080008
E awls  
F alenes  
U шкуродерські інструменти і знаряддя 080019
E instruments and tools for skinning animals  
F instruments et outils pour depouiller des animaux  
U шпаклі [ручні інструменти] 080014
E spatulas [hand tools]  
F spatules [outils]  
U штампи [ручні інструменти] 080084
E stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]  
F estampes [outils] / etampes [outils]  
U щипці горіхолускальні 080215
E nutcrackers  
F casse-noix  
U щипці для задирок 080101
E cuticle nippers / cuticle tweezers  
F pinces a envies  
U щипці для нігтів 080074
E nail nippers  
F pinces a ongles  
U щипці для підкручування вій 080252
E eyelash curlers  
F pinces pour recourber les cils  
U щипці до цукру 080173
E sugar tongs  
F pinces a sucre  
U щипці кучерявильні [для завивання волосся] 080058
E curling tongs  
F fers a friser  
U яйцерізки неелектричні 080251
E egg slicers, non-electric  
F tranchoirs a ?ufs non electriques  
201 - 247 з 247 записів