Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F indicateurs de vide / vacuomètres  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U виводи [клеми] [електричні] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
F prises de courant  
U вимикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U вимикачі закриті електричні 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U вимірювальні давачі 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U відгалужувальні коробки електричні 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de branchement [électricité] / boîtes de dérivation [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U відповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U візири до фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U віхи [рейки] [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка оптичні дверні 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes