Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

91 - 105 з 841 записів
Назва товару Базовий номер
U батареї системи запалювання 090031
E ignition batteries  
F batteries d'allumage  
U бездротові телефони 090661
E cordless telephones  
F téléphones sans fil  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U біореактори для культивування клітин для наукових досліджень 090880
E bioreactors for cell culturing for scientific research  
F bioréacteurs pour la culture cellulaire pour la recherche scientifique  
U біореактори для лабораторного використання 090879
E bioreactors for laboratory use  
F bioréacteurs de laboratoire  
U біочипи 090774
E biochips  
F biopuces  
U бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
E biometric identity cards  
F cartes d'identité biométriques  
U бланки біометричних паспортів 090844
E biometric passports / e-passports  
F passeports biométriques  
U блискавковідводи 090381
E lightning conductors / lightning arresters / lightning rods  
F paratonnerres / parafoudres  
U блоки ефектів для гітар 090893
E effects pedals for guitars  
F pédales à effets pour guitares  
U блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні 090768
E electric and electronic effects units for musical instruments  
F dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бортові самописці [реєстратори даних] 090763
E black boxes [data recorders]  
F boîtes noires [enregistreurs de données]  
91 - 105 з 841 записів