Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

76 - 90 з 164 записів
Назва послуги Базовий номер
U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
E business management and organization consultancy  
F conseils en organisation et direction des affaires  
U посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування 350136
E business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding  
F services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements  
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d'agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement  
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivité d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з конкурентного розвідування ринку 350142
E competitive intelligence services  
F services de veille concurrentielle  
U послуги з консультування щодо підприємницької діяльності у сфері цифрових трансформацій 350166
E business consultancy services for digital transformation  
F services de conseils commerciaux en transformation numérique  
U послуги з корпоративних комунікацій 350157
E corporate communications services  
F services de communication d'entreprise  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en page à des fins publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з обробки даних [офісні роботи] 350173
E data processing services [office functions]  
F services de traitement de données [travaux de bureau]  
U послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою 350177
E online ordering services in the field of restaurant take-out and delivery  
F services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
76 - 90 з 164 записів