Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; операції з нерухомим майном

Назва послуги Базовий номер
U влаштовування фінансування для об'єктів будівництва 360112
E arranging finance for construction projects  
F organisation du financement de projets de construction  
U готування цінової інформації для оцінювання витрат 360126
E preparation of quotes for cost estimation purposes  
F services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts  
U дистанційне банківське обслуговування 360072
E online banking  
F services bancaires en ligne  
U довірче керування фінансовими активами 360028
E trusteeship / fiduciary  
F services fiduciaires  
U дорадчі послуги щодо заборгованості 360111
E debt advisory services  
F conseils en matière d'endettement  
U електронне переказування віртуальних валют 360124
E electronic transfer of virtual currencies  
F transfert électronique de monnaie virtuelle  
U електронне переказування коштів 360058
E electronic funds transfer  
F transfert électronique de fonds  
U забезпечування страховою інформацією 360060
E providing insurance information  
F mise à disposition d'informations en matière d'assurances  
U забезпечування фінансовою інформацією 360059
E providing financial information  
F mise à disposition d'informations financières  
U забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів 360113
E providing financial information via a website  
F mise à disposition d'informations financières par le biais de sites internet  
U зберігання у сейфах 360022
E safe deposit services  
F dépôt en coffres-forts  
U зберігання цінностей 360066
E deposits of valuables  
F dépôt de valeurs  
U збирання коштів на благодійність 360015
E charitable fund raising  
F services de collecte de bienfaisance  
U збирання орендної плати 360063
E rent collection  
F recouvrement de loyers  
U інвестування капіталу 360017
E capital investment  
F investissement de capitaux