Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном

Назва послуги Базовий номер
U консультування щодо страхування 360055
E insurance consultancy  
F consultation en matière d'assurances  
U котирування біржове 360067
E stock exchange quotations  
F cote en Bourse  
U кредитування під заставу 360031
E pawnbrokerage  
F prêt sur gage  
U морське страхування 360039
E marine insurance underwriting  
F souscription d'assurances maritimes  
U надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки 360117
E providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card  
F attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre  
U надавання позик [фінансування] 360024
E loans [financing]  
F prêts [financement]  
U надавання позик з розстроченням платежу 360002
E instalment loans  
F paiement par acomptes  
U надавання поручительств 360118
E bail-bonding  
F services de cautionnement pour libération conditionnelle  
U обмінювання грошей 360019
E exchanging money  
F opérations de change  
U обробляння платежів за дебетовими картками 360057
E processing of debit card payments  
F traitement de paiements par cartes de débit  
U обробляння платежів за кредитними картками 360056
E processing of credit card payments  
F traitement de paiements par cartes de crédit  
U організовування збору коштів 360023
E organization of collections  
F organisation de collectes  
U орендування житла [квартир] 360035
E rental of apartments  
F location d'appartements  
U орендування нерухомого майна 360004
E rental of real estate  
F location de biens immobiliers  
U орендування офісів [нерухомого майна] 360069
E rental of offices [real estate]  
F location de bureaux [immobilier]