Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном

Назва послуги Базовий номер
U послуги з надавання фінансових гарантій 360018
E surety services  
F services de cautionnement  
U послуги колекторських агентств 360009
E debt collection agency services  
F services d'agences de recouvrement de créances  
U послуги ощадних банків 360041
E savings bank services  
F services d'épargne bancaire  
U послуги резервних фондів 360109
E provident fund services  
F services de caisses de prévoyance  
U страхове інформування 360060
E insurance information  
F informations en matière d'assurances  
U страхування 360012
E insurance underwriting  
F souscription d'assurances  
U страхування від нещасних випадків 360001
E accident insurance underwriting  
F souscription d'assurances contre les accidents  
U страхування від пожеж 360034
E fire insurance underwriting  
F souscription d'assurances contre l'incendie  
U страхування життя 360044
E life insurance underwriting  
F souscription d'assurances sur la vie  
U страхування здоров'я 360038
E health insurance underwriting  
F souscription d'assurances maladie  
U факторингові операції 360027
E factoring  
F affacturage  
U фінансове інформування 360059
E financial information  
F informations financières  
U фінансове керування 360030
E financial management  
F gestion financière  
U фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших 360114
E financial management of reimbursement payments for others  
F gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers  
U фінансове консультування 360054
E financial consultancy  
F consultation en matière financière