Клас 37

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання

Назва послуги Базовий номер
U поновлювання одягу 370022
E renovation of clothing  
F renovation de vetements  
U послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки 370089
E vehicle breakdown repair services  
F services de reparation en cas de pannes de vehicules  
U послуги з розробляння кар'єрів 370108
E quarrying services  
F exploitation de carrieres  
U послуги зі створювання штучного снігового покриву 370123
E artificial snow-making services  
F services d'enneigement artificiel  
U прання 370057
E washing  
F lessivage  
U прання білизни 370056
E washing of linen  
F lavage du linge  
U прання білизни в пральнях 370010
E laundering  
F blanchissage du linge  
U прасування білизни 370079
E linen ironing  
F repassage du linge  
U пресування одягу 370062
E pressing of clothing  
F pressage a vapeur de vetements  
U прибирання вулиць 370124
E street cleaning  
F nettoyage de routes  
U прокат бульдозерів 370013
E rental of bulldozers  
F location de bouldozeurs  
U прокат дорожніх підмітальних машин 370121
E rental of road sweeping machines  
F location de balayeuses automotrices  
U прокат дренажних насосів 370134
E rental of drainage pumps  
F location de pompes de drainage  
U прокат екскаваторів 370044
E rental of excavators  
F location d'excavateurs  
U прокат кранів [споруджувального обладнання] 370120
E rental of cranes [construction equipment]  
F location de grues [machines de chantier]