Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U організовування лотерей 410081
E organization of lotteries  
F organisation de loteries  
U організовування показів мод на розважальні потреби 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U організовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U освітні послуги, що надаються школами 410199
E educational services provided by schools  
F services éducatifs fournis par des écoles  
U переклад мови жестів 410105
E sign language interpretation  
F interprétation du langage gestuel  
U планування вечірок [розваги] 410060
E party planning [entertainment]  
F planification de réceptions [divertissement]  
U послуги артистів з розважання 410007
E entertainer services  
F services d'artistes de spectacles  
U послуги бібліотек з видавання книжок 410023
E lending library services  
F services de bibliothèques de prêt  
U послуги диск-жокеїв 410191
E disc jockey services  
F services de disc-jockeys  
U послуги дискотек 410047
E discotheque services  
F services de discothèques  
U послуги з каліграфії 410186
E calligraphy services  
F services de calligraphes  
U послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби 410187
E layout services, other than for advertising purposes  
F mise en pages, autre qu'à buts publicitaires  
U послуги з усного перекладу 410192
E language interpreter services  
F services d'interprètes linguistiques  
U послуги залів ігрових автоматів 410084
E providing amusement arcade services  
F services de salles de jeux  
U послуги зоопарків 410033
E zoological garden services  
F services de jardins zoologiques  
U послуги інструкторів [навчання] 410189
E coaching [training]  
F coaching [formation]  
U послуги караоке 410095
E karaoke services  
F services de karaoké  
U послуги кіностудій 410008
E movie studio services  
F services de studios de cinéma  
U послуги клубів [розважальні або освітні] 410043
E club services [entertainment or education]  
F services de clubs [divertissement ou éducation]  
U послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування] 410054
E health club services [health and fitness training]  
F clubs de sport [mise en forme et fitness]  
U послуги натурників для художників 410036
E modelling for artists  
F services de modèles pour artistes  
U послуги нічних клубів [розваги] 410098
E nightclub services [entertainment]  
F services de boîtes de nuit [divertissement]  
U послуги оркестрів 410028
E orchestra services  
F services d'orchestres  
U послуги парків атракціонів 410003
E amusement park services  
F services de parcs d'attractions  
U послуги перекладачів 410104
E translation  
F services de traduction  
U послуги пересувних бібліотек 410041
E mobile library services / bookmobile services  
F services de bibliothèques itinérantes  
U послуги персональних тренерів [фітнес-тренування] 410193
E personal trainer services [fitness training]  
F services de préparateurs physiques [fitness]  
U послуги репортерів 410103
E news reporters services  
F services de reporters  
U послуги спортивних таборів 410071
E sport camp services  
F services de camps sportifs  
U послуги студій записування 410063
E recording studio services  
F services de studios d'enregistrement  
U послуги таборів вихідного дня [розважання] 410055
E holiday camp services [entertainment]  
F services de camps de vacances [divertissement]  
U послуги театральних кас 410183
E ticket agency services [entertainment]  
F services de billetterie [divertissement]  
U послуги фоторепортерів 410100
E photographic reporting  
F reportages photographiques  
U послуги щодо азартних ігор 410052
E gambling services  
F services de jeux d'argent  
U послуги щодо музичного композиціювання 410097
E music composition services  
F services de composition musicale  
U практичне навчання [демонстрування] 410061
E practical training [demonstration]  
F formation pratique [démonstration]  
U представляння вистав наживо 410056
E presentation of live performances  
F représentation de spectacles  
U представляння естрадних вистав 410027
E presentation of variety shows  
F représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles de music-hall  
U представляння циркових вистав 410009
E presentation of circus performances  
F représentation de spectacles de cirque  
U проведення екскурсійних турів 410206
E conducting guided tours  
F conduite de visites guidées  
U проведення занять з фітнесу 410194
E conducting fitness classes  
F cours de fitness  
U прокат акваріумів хатніх 410213
E rental of indoor aquaria  
F location d'aquariums d'intérieur  
U прокат аудіоапаратури 410085
E rental of audio equipment  
F location d'appareils audio  
U прокат видовищних декорацій 410013
E rental of show scenery  
F location de décors de spectacles  
U прокат відеокамер 410088
E rental of video cameras / rental of camcorders  
F location de caméras vidéo  
U прокат відеомагнітофонів 410068
E rental of video cassette recorders  
F location de magnétoscopes  
U прокат відеострічок 410069
E rental of videotapes  
F location de bandes vidéo  
U прокат звукозаписувачів 410018
E rental of sound recordings  
F location d'enregistrements sonores  
U прокат іграшок 410197
E toy rental  
F location de jouets  
U прокат ігрового обладнання 410198
E games equipment rental  
F location de matériel de jeux