Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

101 - 129 з 129 записів
Назва послуги Базовий номер
U прокат кіноапаратури 410006
E rental of cinematographic apparatus  
F location d'appareils cinématographiques  
U прокат кінофільмів 410019
E rental of motion pictures  
F location de films cinématographiques  
U прокат обладнання для підводного плавання 410065
E rental of skin diving equipment  
F location d'équipements de plongée sous-marine  
U прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій 410086
E rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios  
F location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision  
U прокат радіо- і телевізійних приймачів 410025
E rental of radio and television sets  
F location de postes de radio et de télévision / location de postes de télévision et de radio  
U прокат спортивних майданчиків 410190
E rental of sports grounds  
F location de terrains de sport  
U прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів 410066
E rental of sports equipment, except vehicles  
F location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules  
U прокат творів мистецтва 410212
E rental of artwork  
F location d'œuvres d'art  
U прокат театральних декорацій 410032
E rental of stage scenery  
F location de décors de théâtre  
U прокат тенісних кортів 410087
E rental of tennis courts  
F location de courts de tennis  
U прокат устатковання для стадіонів 410067
E rental of stadium facilities  
F location de stades  
U професійна перепідготовка 410195
E vocational retraining  
F recyclage professionnel  
U професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання] 410102
E vocational guidance [education or training advice]  
F orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]  
U публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн 410091
E on-line publication of electronic books and journals  
F publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques  
U публікування книжок 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U публікування текстів, крім рекламних 410016
E publication of texts, other than publicity texts  
F publication de textes autres que textes publicitaires  
U радіопередачі розважальні 410015
E radio entertainment  
F divertissement radiophonique  
U релігійна освіта 410080
E religious education  
F éducation religieuse  
U розважальні послуги 410004
E entertainment services  
F services de divertissement  
U створювання видовищ 410030
E production of shows  
F production de spectacles  
U створювання музичних творів 410196
E production of music  
F production musicale  
U створювання радіо- і телевізійних програм 410026
E production of radio and television programmes  
F production d'émissions de radio et de télévision  
U створювання фільмів, крім рекламних 410020
E film production, other than advertising films  
F production de films autres que films publicitaires  
U субтитрування 410093
E subtitling  
F sous-titrage  
U театральні постановки 410029
E theatre productions  
F représentations théâtrales  
U телевізійні передачі розважальні 410031
E television entertainment  
F divertissement télévisé  
U фізичне виховування 410012
E physical education  
F services d'éducation physique  
U фотографування 410101
E photography  
F services de photographie  
U хронометраж спортивних подій 410073
E timing of sports events  
F chronométrage de manifestations sportives  
101 - 129 з 129 записів