Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U написання текстів* 410184
E writing of texts*  
F rédaction de textes*  
U організовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U організовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U організовування виставок на культурні або освітні потреби 410051
E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
F organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs  
U організовування конкурсів [освітніх або розважальних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
U організовування лотерей 410081
E organization of lotteries  
F organisation de loteries  
U організовування показів мод на розважальні потреби 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U організовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U освітні послуги, що надаються школами 410199
E educational services provided by schools  
F services éducatifs fournis par des écoles  
U переклад мови жестів 410105
E sign language interpretation  
F interprétation du langage gestuel  
U планування вечірок [розваги] 410060
E party planning [entertainment]  
F planification de réceptions [divertissement]  
U послуги артистів з розважання 410007
E entertainer services  
F services d'artistes de spectacles  
U послуги бібліотек з видавання книжок 410023
E lending library services  
F services de bibliothèques de prêt  
U послуги диск-жокеїв 410191
E disc jockey services  
F services de disc-jockeys  
U послуги дискотек 410047
E discotheque services  
F services de discothèques