Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

51 - 90 з 90 записів
Назва послуги Базовий номер
U консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F consultation en matiere de conception et de developpement d'ordinateurs  
U консультування щодо розробляння веб-сайтів 420219
E web site design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F controle de qualite  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations meteorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F telesurveillance de systemes informatiques  
U надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting  
F informations et conseils scientifiques en matiere de compensation de carbone  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування 420193
E surveying  
F expertises [travaux d'ingenieurs]  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels d'ordinateurs  
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise a jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numerisation de documents [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F evaluation qualitative en matiere de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber  
F evaluation qualitative de bois sur pied  
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F controle technique de vehicules automobiles  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matiere d'urbanisme  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prevision meteorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciel-service [SaaS]  
U проектування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F decoration interieure  
U проектування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F elaboration [conception] de logiciels  
U прокат веб-серверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F dessin industriel  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de petrole  
U розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів] 420200
E hosting computer sites [web sites]  
F hebergement de sites informatiques [sites web]  
U розробляння комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systemes informatiques  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F redaction technique  
U створювання та обслуговування веб-сайтів для інших 420199
E creating and maintaining web sites for others  
F creation et entretien de sites web pour des tiers  
U технологічне консультування 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хмарне обчислювання даних 420229
E cloud computing  
F informatique en nuage  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hebergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthetique industrielle]  
U художній дизайн 420144
E graphic arts design  
F services de conception d'art graphique  
51 - 90 з 90 записів