Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 1 січня 2014 року набула чинності версія 2014 року 10-ї редакції МКТП – МКТП (10-2014). Зазначеною версією до структури класифікації внесено такі зміни:

назви товарів і послуг, крім власних назв та абревіатур, викладені з малої літери;

вилучено назви товарів і послуг із зворотним порядком слів, де частина тексту знаходилася в круглих дужках (перехресні посилання);

кожна назва товару або послуги, як і раніше, має свій базовий номер, але наведена у класифікації один раз із прямим порядком слів. Під одним базовим номером, за наявності, також може наводиться один чи декілька синонімів, тобто по-іншому сформульована назва товару або послуги, яка може мати те ж саме значення, що і основна назва.

Окрім змін у структурі класифікації, було внесено зміни, пов’язані із додаванням або вилученням певних товарів і послуг з переліків, а також з переглядом та актуалізацією формулювань товарів і послуг. Загалом зміни стосуються близько третини від загальної кількості назв.

Всі зазначені зміни обумовлені рішенням, прийнятим на 23 сесії Комітету експертів Ніццького союзу, яка відбулась 22 - 26 квітня 2013 року у Женеві, та набули чинності з 1 січня 2014 року на підставі статті 4 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода), яка діє в Україні з 29.12.2000.

Нагадуємо, що відповідно до статті 3 Ніццької угоди, МКТП підлягає періодичному оновленню з метою актуалізації. Перегляд МКТП та ухвалення рішень про внесення змін до класифікації здійснюється Комітетом експертів, до якого входять представники всіх держав-учасниць Ніццької угоди.

Починаючи з 2013 року Комітет експертів Ніццького союзу щорічно переглядає МКТП. Таким чином, нові редакції МКТП звичайно набувають чинності кожні п’ять років, а протягом цього періоду з 1-го січня кожного року набуває чинності відповідна щорічна версія чинної редакції.

Нова версія містить всі прийняті Комітетом експертів зміни порівняно із попередньою версією. Поняття «зміни» полягає у виключенні певних товарів і послуг з переліків, додаванні нових товарів і послуг, зміні формулювань товарів і послуг, заголовків класів та пояснювальних приміток.

Нова редакція МКТП, крім усіх прийнятих Комітетом експертів протягом п’ятирічного періоду змін, включає також поправки. Поняття «поправки» означає будь-яке переміщення товарів або послуг з одного класу до іншого або створення будь-якого нового класу.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внесені до реєстру зображення знака та перелік товарів і послуг визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. У зв’язку з цим, формулювання товарів і послуг в переліку повинні чітко ідентифікувати товар або послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів і/або послуг до відповідного класу МКТП, а також придатними до проведення порівняльного аналізу. Застосування чинної версії МКТП сприятиме заявнику у досягненні зазначеної мети.

Отже, враховуючи великий обсяг змін, внесених до МКТП порівняно із попередньою версією, та з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи, рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів і послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.