Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2022 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) запроваджується нова версія чинної, одинадцятої, редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків1 (далі – МКТП).

В Україні постійно забезпечується гармонізація з діяльністю ВОІВ у сфері актуалізації поточних редакцій/версій класифікацій об’єктів промислової власності. Тому, протягом 2021 року державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) забезпечено реалізацію комплексу заходів із підготовки версії 2022 року 11-ї редакції МКТП у перекладі українською мовою, яка введена в дію наказом від 21.12.2021 № 289-Н/2021.

Зазначена версія 11-ї редакції класифікації містить зміни та доповнення до версії 2021 року 11-ї редакції, прийняті Комітетом експертів Ніццького союзу шляхом електронного голосування, проведеного у травні 2021 року.

Зокрема, Комітетом експертів були прийняті рішення, в результаті яких було внесено понад 500 змін, доповнень та модифікацій. Також було внесено зміни до заголовків трьох класів та до десяти сегментів пояснювальних приміток.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), зображення торговельної марки та перелік товарів і послуг, внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, визначають обсяг правової охорони, що надається торговельній марці. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію торговельної марки уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії поточної редакції МКТП.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 1 статті 8 Закону для встановлення дати подання заявки вимагається викладення переліку товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, українською мовою. Нагадуємо, що для зручності заявників у розділі "Пошук" забезпечена функція пошуку та перекладу назви товару або послуги українською, англійською та французькою мовами.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін чи уточнень, були модифіковані тощо, та перелік нових формулювань товарів і послуг, які було внесено до тексту класифікації.


1 Відповідно до рішень 31-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу (проходила у режимі онлайн у квітні 2021 року) 12-та редакція МКТП з 01.01.2022 не запроваджується та шостий рік поспіль буде діяти 11-та редакція МКТП.