Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2023 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) запроваджується нова, дванадцята, редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

В Україні постійно забезпечується гармонізація з діяльністю ВОІВ у сфері актуалізації поточних редакцій/версій класифікацій об’єктів промислової власності. Тому, протягом 2022 року забезпечено реалізацію комплексу заходів із підготовки версії 2023 року 12-ї редакції МКТП у перекладі українською мовою.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), зображення торговельної марки та перелік товарів і послуг, внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, визначають обсяг правової охорони, що надається торговельній марці. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію торговельної марки уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії поточної редакції МКТП.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 1 статті 8 Закону для встановлення дати подання заявки вимагається викладення переліку товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, українською мовою. Нагадуємо, що для зручності заявників у розділі "Пошук" забезпечена функція пошуку та перекладу назви товару або послуги українською, англійською та французькою мовами.