Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє 350152
E outdoor advertising  
F publicité extérieure  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance  
U рекламування пряме поштове 350024
E direct mail advertising  
F services de publipostage  
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн 350084
E online advertising on a computer network  
F publicité en ligne sur un réseau informatique  
U розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting  
F affichage publicitaire  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion de matériel publicitaire  
U розробляння рекламних концепцій 350121
E development of advertising concepts  
F développement de concepts publicitaires  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби 350164
E consumer profiling for commercial or marketing purposes  
F profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing