Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U послуги телефонних комутаторів 350162
E telephone switchboard services  
F services de standard téléphonique  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо комерційного лобіювання 350159
E commercial lobbying services  
F services de lobbying commercial  
U послуги щодо комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermédiation commerciale  
U послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350148
E wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн 350145
E online retail services for downloadable digital music  
F services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн 350146
E online retail services for downloadable ring tones  
F services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн 350147
E online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies  
F services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés  
U послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями 350153
E retail services for works of art provided by art galleries  
F services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art  
U послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350108
E retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів 350163
E retail services relating to bakery products  
F services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie  
U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
E data search in computer files for others  
F recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U пошукова оптимізація для сприяння продажам 350111
E search engine optimization for sales promotion / search engine optimisation for sales promotion  
F optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente  
U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail