Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
E telephone answering for unavailable subscribers  
F services de réponse téléphonique pour abonnés absents  
U проведення комерційних заходів 350172
E conducting of commercial events  
F services d'animation d'évènements commerciaux  
U прокат білбордів [рекламних щитів] 350125
E rental of billboards [advertising boards]  
F location de panneaux publicitaires  
U прокат касових апаратів 350174
E rental of cash registers  
F location de caisses enregistreuses  
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу 350158
E rental of office equipment in co-working facilities  
F location d'équipements de bureau dans des installations de cotravail  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
U реєстрування письмових повідомлень та даних 350133
E registration of written communications and data  
F enregistrement de données et de communications écrites