Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; операції з нерухомим майном

Назва послуги Базовий номер
U страхування 360012
E insurance underwriting  
F souscription d'assurances  
U страхування від нещасних випадків 360001
E accident insurance underwriting  
F souscription d'assurances contre les accidents  
U страхування від пожеж 360034
E fire insurance underwriting  
F souscription d'assurances contre l'incendie  
U страхування життя 360044
E life insurance underwriting  
F souscription d'assurances sur la vie  
U страхування здоров'я 360038
E health insurance underwriting  
F souscription d'assurances maladie  
U факторингові операції 360027
E factoring  
F affacturage  
U фінансове керування 360030
E financial management  
F gestion financière  
U фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших 360114
E financial management of reimbursement payments for others  
F gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers  
U фінансове консультування 360054
E financial consultancy  
F consultation en matière financière  
U фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях 360121
E financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries  
F évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière  
U фінансове оцінювання вовни 360107
E financial evaluation of wool / financial valuation of wool  
F estimation financière en matière de laine  
U фінансове оцінювання лісу на пні 360105
E financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber  
F estimation financière de bois sur pied  
U фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності 360125
E financial valuation of intellectual property assets  
F évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle  
U фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій 360120
E financial appraisals in responding to calls for tenders / financial appraisals in responding to requests for proposals [RFPs]  
F évaluations financières pour répondre à des appels d'offres  
U фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна 360026
E financial evaluation [insurance, banking, real estate]  
F estimations financières [assurances, banques, immobilier]