Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Відображено всі 156 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U асфальтування 370005
E asphalting  
F asphaltage  
U балансування коліс 370138
E tyre balancing / tire balancing  
F services d'équilibrage de roues  
U брукування доріг 370109
E road paving  
F réalisation de revêtements routiers  
U будування хвилерізів 370061
E pier breakwater building  
F construction de môles  
U будування ярмаркових рундуків та крамниць 370115
E building of fair stalls and shops  
F construction de stands de foire et de magasins  
U буріння глибоких нафтових або газових свердловин 370133
E drilling of deep oil or gas wells  
F forage de puits profonds de pétrole ou de gaz  
U буріння свердловин 370114
E drilling of wells  
F forage de puits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів 370118
E rebuilding engines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих машин 370119
E rebuilding machines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites  
U відновлювання шин 370077
E retreading of tyres / retreading of tires  
F rechapage de pneus  
U встановлювання дверей і вікон 370128
E installation of doors and windows  
F installation de portes et de fenêtres  
U встановлювання зовнішніх, внутрішніх та механічних деталей на транспортні засоби на індивідуальні потреби [тюнінг] 370155
E custom installation of exterior, interior and mechanical parts of vehicles [tuning]  
F installation de parties extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules aux fins de personnalisation [tuning]  
U встановлювання і ремонтування електроприладів 370003
E electric appliance installation and repair  
F installation et réparation d'appareils électriques  
U встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв 370053
E irrigation devices installation and repair  
F installation et réparation de dispositifs d'irrigation  
U встановлювання і ремонтування ліфтів пасажирських / встановлювання і ремонтування підіймачів пасажирських 370004
E passenger lift installation and repair / passenger elevator installation and repair  
F installation et réparation d'ascenseurs  
U встановлювання і ремонтування опалювального обладнання 370024
E heating equipment installation and repair  
F installation et réparation de chauffage  
U встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації 370016
E burglar alarm installation and repair  
F installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol  
U встановлювання і ремонтування печей 370047
E furnace installation and repair  
F installation et réparation de fourneaux  
U встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації 370015
E fire alarm installation and repair  
F installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie  
U встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря 370028
E installation and repair of air-conditioning apparatus  
F installation et réparation d'appareils de climatisation  
U встановлювання і ремонтування телефонів 370084
E telephone installation and repair  
F installation et réparation de téléphones  
U встановлювання і ремонтування холодильного обладнання 370078
E freezing equipment installation and repair  
F installation et réparation d'appareils de réfrigération  
U встановлювання кухонного обладнання 370035
E kitchen equipment installation  
F installation d'équipements de cuisine  
U встановлювання риштовань 370093
E scaffolding  
F montage d'échafaudages  
U встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней 370148
E installation and repair of flood protection equipment  
F installation et réparation d'équipements de protection contre les inondations  
U встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення 370116
E installation, maintenance and repair of computer hardware  
F installation, entretien et réparation de matériel informatique  
U встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин 370058
E machinery installation, maintenance and repair  
F installation, entretien et réparation de machines  
U встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання 370014
E office machines and equipment installation, maintenance and repair  
F installation, entretien et réparation d'appareils de bureau  
U вулканізування шин [ремонтування] 370113
E vulcanization of tyres [repair] / vulcanization of tires [repair]  
F vulcanisation de pneus [réparation]  
U герметизація будівель / гідроізолювання [будівництво] 370042
E building sealing / damp-proofing [building]  
F services d'étanchéité [construction]  
U гостріння ножів 370106
E knife sharpening  
F aiguisage de couteaux  
U дезінфікування 370038
E disinfecting  
F désinfection  
U дезінфікування оббивки меблів 370166
E sanitizing of upholstery / sanitising of upholstery  
F assainissement de capitonnages  
U дезінфікування хірургічних інструментів 370167
E disinfecting of surgical instruments  
F désinfection d’instruments chirurgicaux  
U дезодорування оббивки меблів 370163
E deodorizing of upholstery / deodorising of upholstery  
F services de désodorisation de capitonnages  
U добування копалин 370107
E mining extraction  
F extraction minière  
U доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри 370034
E leather care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation du cuir  
U доглядання, чищення і ремонтування хутра 370048
E fur care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation des fourrures  
U забезпечування інформацією щодо ремонтування 370105
E providing information relating to repairs  
F mise à disposition d'informations en matière de réparation  
U забезпечування інформацією щодо споруджування 370104
E providing construction information  
F mise à disposition d'informations en matière de construction  
U заряджання батарей транспортних засобів 370137
E vehicle battery charging  
F recharge de batteries de véhicule  
U заряджання електричних транспортних засобів 370151
E charging of electric vehicles  
F recharge de véhicules électriques  
U змащування транспортних засобів 370049
E vehicle greasing / vehicle lubrication  
F graissage de véhicules  
U знесення будівель 370036
E demolition of buildings  
F démolition d'édifices  
U знищування шкідників, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370091
E vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F destruction des animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U ізолювання будівель 370054
E building insulating  
F services d'isolation [construction]  
U клепання 370081
E riveting  
F rivetage  
U консультування з інформаційних технологій щодо встановлювання, технічного обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення 370168
E information technology consultancy relating to installation, maintenance and repair of computer hardware  
F conseils en technologies de l'information relatifs à l'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique  
U консультування щодо споруджування 370131
E construction consultancy  
F conseils en construction  
U лакування 370086
E varnishing  
F travaux de vernissage  
U миття транспортних засобів 370055
E vehicle washing  
F lavage de véhicules  
U мурування кам'яне 370059
E masonry  
F maçonnerie  
U мурування цегляне 370101
E bricklaying  
F pose de briques [maçonnerie]  
U наглядання за споруджуванням будівель 370031
E building construction supervision  
F supervision [direction] de travaux de construction  
U настроювання музичних інструментів 370139
E tuning of musical instruments  
F accordage d'instruments de musique  
U оббивання меблів 370067
E upholstering  
F rembourrage de meubles  
U обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування] 370083
E vehicle service stations [refuelling and maintenance]  
F stations-service [remplissage en carburant et entretien]  
U опромінювання медичних інструментів 370164
E irradiation of medical instruments  
F irradiation d'instruments médicaux  
U очищання димоходів 370026
E chimney sweeping  
F ramonage de cheminées  
U перезаправляння балонів газових, що використовуються для виготовляння газованих напоїв 370170
E refilling of gas cylinders used for making carbonated beverages  
F recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons gazéifiées / recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons avec adjonction de gaz carbonique  
U перезаправляння тонер-картриджів 370130
E refilling of toner cartridges  
F services de recharge de cartouches de toner  
U перезаправляння чорнильних картриджів 370150
E refilling of ink cartridges  
F services de recharge de cartouches d'encre  
U підводне ремонтування 370111
E underwater repair  
F réparation sous-marine  
U підводне споруджування 370030
E underwater construction  
F construction sous-marine  
U повторне лудіння 370080
E re-tinning  
F rétamage  
U покрівельні послуги 370122
E roofing services  
F travaux de couverture de toits  
U полірування транспортних засобів 370072
E vehicle polishing  
F polissage de véhicules  
U поновлювання одягу 370022
E renovation of clothing  
F rénovation de vêtements  
U послуги електриків 370147
E services of electricians  
F services d'électriciens  
U послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370143
E pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U послуги з гідравлічного розриву пластів 370142
E hydraulic fracturing services / fracking services  
F services de fracturation hydraulique  
U послуги з монтажу збірних будинків 370173
E assembly of prefabricated houses  
F montage de maisons préfabriquées  
U послуги з монтажу та встановлювання меблів 370161
E assembly services relating to the installation of furniture  
F services de montage relatifs à l'installation de meubles  
U послуги з ремонтування та догляду за взуттям 370025
E shoe maintenance and repair  
F entretien et réparation de chaussures  
U послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки 370089
E vehicle breakdown repair services  
F services de réparation en cas de pannes de véhicules  
U послуги з ремонтування ювелірних виробів 370171
E jewellery repair services / jewelry repair services  
F services de réparation d'articles de bijouterie  
U послуги з розробляння кар'єрів 370108
E quarrying services  
F exploitation de carrières  
U послуги з утримування будинків [послуги з прибирання] 370152
E housekeeping services [cleaning services]  
F services ménagers [services de nettoyage]  
U послуги зі споруджування та встановлювання малих архітектурних форм 370159
E hardscaping services  
F services d'aménagement paysager avec des matériaux inertes  
U послуги зі створювання штучного снігового покриву 370123
E artificial snow-making services  
F services d'enneigement artificiel  
U послуги із заряджання акумуляторів стільникових телефонів 370153
E cell phone battery charging services  
F services de recharge de batteries pour téléphones cellulaires  
U послуги столярні [ремонтування дерев'яних виробів] 370162
E joinery services [repair of woodwork]  
F services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois]  
U прання 370057
E washing  
F lessivage  
U прання білизни 370056
E washing of linen  
F lavage du linge  
U прання білизни в пральнях 370010
E laundering  
F blanchissage du linge  
U прасування білизни 370079
E linen ironing  
F repassage du linge  
U пресування одягу 370062
E pressing of clothing  
F pressage de vêtements  
U прибирання вулиць 370124
E street cleaning  
F nettoyage de routes  
U прибирання снігу 370149
E snow removal  
F déneigement  
U проведення комунікацій на об'єкти будівництва 370146
E installation of utilities in construction sites  
F viabilisation de terrains  
U прокат будівельного обладнання 370020
E rental of construction equipment  
F location d'engins de chantier  
U прокат бульдозерів 370013
E rental of bulldozers  
F location de bouldozeurs  
U прокат дорожніх підмітальних машин 370121
E rental of road sweeping machines  
F location de balayeuses automotrices  
U прокат дренажних насосів 370134
E rental of drainage pumps  
F location de pompes de drainage  
U прокат екскаваторів 370044
E rental of excavators  
F location d'excavateurs  
U прокат зарядних портативних пристроїв 370160
E rental of portable power chargers  
F location de chargeurs portables  
U прокат зарядних пристроїв для акумуляторних батарей 370165
E rental of battery chargers  
F location de chargeurs de batteries  
U прокат кранів [будівельного обладнання] 370120
E rental of cranes [construction equipment]  
F location de grues [machines de chantier]  
U прокат посудомийних машин 370144
E rental of dishwashing machines  
F location de lave-vaisselle  
U прокат пральних машин у пральнях 370135
E rental of laundry washing machines  
F location de lave-linge  
U прокат стерилізаторів для медичних інструментів 370169
E rental of sterilizers for medical instruments / rental of sterilisers for medical instruments  
F location de stérilisateurs pour instruments médicaux  
U прокат сушильних машин для посуду 370145
E rental of dish drying machines  
F location de machines pour le séchage de vaisselle  
U прокат чистильних машин 370090
E rental of cleaning machines  
F location de machines à nettoyer  
U прокладання кабелів 370140
E laying of cable  
F pose de câbles  
U протикорозійне обробляння 370037
E rustproofing  
F traitement contre la rouille  
U протикорозійне обробляння транспортних засобів 370082
E anti-rust treatment for vehicles  
F traitement préventif contre la rouille pour véhicules  
U ремонтування годинників 370051
E clock and watch repair  
F réparation d'horloges et de montres  
U ремонтування електропередавальних ліній 370136
E repair of power lines  
F réparation de lignes électriques  
U ремонтування і технічне обслуговування кінопроєкторів 370046
E film projector repair and maintenance  
F réparation et entretien de projecteurs de cinéma  
U ремонтування насосів 370073
E pump repair  
F réparation de pompes  
U ремонтування оббивки меблів 370017
E upholstery repair  
F réparation de capitonnages  
U ремонтування одягу 370032
E clothing repair  
F réparation de vêtements  
U ремонтування парасольок від дощу 370065
E umbrella repair  
F réparation de parapluies  
U ремонтування парасольок від сонця 370066
E parasol repair  
F réparation de parasols  
U ремонтування секретних замків 370125
E repair of security locks  
F réparation de serrures  
U ремонтування фотоапаратів 370002
E photographic apparatus repair  
F réparation d'appareils photographiques  
U реставрування меблів 370060
E furniture restoration  
F restauration de mobilier  
U реставрування музичних інструментів 370127
E restoration of musical instruments  
F restauration d'instruments de musique  
U реставрування творів мистецтва 370126
E restoration of works of art  
F restauration d'œuvres d'art  
U реставрування фотографій друкованих 370172
E restoration of printed photographs  
F restauration de photographies imprimées  
U роботи будівельні у суднобудуванні 370021
E shipbuilding  
F construction navale  
U роботи малярні внутрішні і зовнішні 370068
E painting, interior and exterior  
F travaux de peinture intérieure et extérieure  
U роботи слюсарно-технічні трубопровідні 370071
E plumbing  
F travaux de plomberie  
U роботи шпалерні 370064
E paper hanging / wallpapering  
F pose de papiers peints / travaux de tapissiers  
U роботи штукатурні 370070
E plastering  
F travaux de plâtrerie  
U розбирання зруйнованих об'єктів, крім призначених для археології 370156
E excavation of ruins, other than for archaeology  
F fouilles de ruines, autres qu'à des fins archéologiques  
U споруджування заводів, фабрик 370052
E factory construction  
F construction d'usines  
U споруджування і ремонтування складів 370041
E warehouse construction and repair  
F installation et réparation d'entrepôts  
U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
E pipeline construction and maintenance  
F construction et entretien de pipelines  
U споруджування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U споруджування* 370029
E construction*  
F construction*  
U стерилізування медичних інструментів 370141
E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
F stérilisation d'instruments médicaux  
U сухе чищення 370103
E dry cleaning  
F nettoyage à sec  
U теслярські послуги 370132
E carpentry services  
F services de charpenterie  
U технічне обслуговування басейнів 370129
E swimming-pool maintenance  
F entretien de piscines  
U технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів 370018
E strong-room maintenance and repair  
F entretien et réparation de chambres fortes  
U технічне обслуговування і ремонтування літаків 370008
E airplane maintenance and repair  
F entretien et réparation d'avions  
U технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів 370006
E motor vehicle maintenance and repair  
F entretien et réparation de véhicules à moteur  
U технічне обслуговування і ремонтування пальників 370012
E burner maintenance and repair  
F entretien et réparation de brûleurs  
U технічне обслуговування і ремонтування сейфів 370027
E safe maintenance and repair  
F entretien et réparation de coffres-forts  
U технічне обслуговування меблів 370001
E furniture maintenance  
F entretien de mobilier  
U технічне обслуговування пасажирських ліфтів за допомогою систем дистанційного моніторингу / технічне обслуговування пасажирських підіймачів за допомогою систем дистанційного моніторингу 370157
E maintenance of passenger lifts via remote monitoring systems / maintenance of passenger elevators via remote monitoring systems  
F entretien d'ascenseurs par le biais de systèmes de télésurveillance  
U технічне обслуговування транспортних засобів 370085
E vehicle maintenance  
F entretien de véhicules  
U тюнінг кузовів автомобілів 370154
E tuning of bodies for automobiles  
F personnalisation de carrosseries d'automobiles  
U укладання штучних газонних покривів 370158
E laying of artificial turf  
F pose de gazon artificiel  
U усування завад в електричному устаткованні 370117
E interference suppression in electrical apparatus  
F déparasitage d'installations électriques  
U фарбування або ремонтування знаків 370040
E painting or repair of signs  
F peinture ou réparation d'enseignes  
U чищення будівель [внутрішнє] 370009
E cleaning of buildings [interior]  
F nettoyage de bâtiments [ménage]  
U чищення будівель [зовнішніх поверхонь] 370112
E cleaning of buildings [exterior surface]  
F nettoyage d'édifices [surface extérieure]  
U чищення вікон 370045
E window cleaning  
F nettoyage de fenêtres / nettoyage de vitres  
U чищення і ремонтування бойлерів 370011
E boiler cleaning and repair  
F nettoyage et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de boilers  
U чищення одягу 370050
E cleaning of clothing  
F nettoyage d'habits / nettoyage de vêtements  
U чищення пелюшок 370102
E diaper cleaning  
F nettoyage de couches [lingerie]  
U чищення пемзою 370069
E pumicing  
F ponçage à la poudre de pierre ponce  
U чищення піском 370110
E sanding  
F ponçage au papier abrasif  
U чищення транспортних засобів 370087
E vehicle cleaning  
F nettoyage de véhicules  
Відображено всі 156 записи(-ів)